Türkçenin Öğretimi Çalıştayı

Artboard 1

1

TÜRK DİL KURUMU

Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932’de kurulan Türk Dil Kurumunun amacı; Türk dilinin zenginliğini meydana çıkarıp onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirerek Türk dünyasında ortak anlaşma dili, dünyada ise yaygın ve geçerli bir dil konumuna getirmektir. Türkçenin yazılı ve sözlü kaynakları üzerine bilime dayalı araştırmalar yapan Türk Dil Kurumu; Türkçenin bilim, sanat, edebiyat ve öğretim dili olarak gelişmesini ve her alanda doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

TÜRKİYE MAARİF VAKFI

Türkiye’nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan en önemli kapılarından birisi olan Türkiye Maarif Vakfı her ülkede okul öncesinden yükseköğretime, eğitimin her aşamasında etkin faaliyetler yürütmek amacıyla 2016 yılında kurulmuştur.

Türkiye Maarif Vakfı, eğitim kurumlarında öğrencilerin ana dili okuryazarlığının yanı sıra uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dili ve Türkçeyi çok iyi seviyede öğrenmelerine önem vermektedir. Bu çerçevede okul öncesinden başlamak üzere öğretim süreçlerinin her kademesinde Türkçe dersleri, uluslararası dil öğretimi standartlarına göre planlanmakta ve öğrencilerin en az B2 seviyesinde Türkçeyi kullanma becerisiyle mezun olmaları hedeflenmektedir.

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ

Yunus Emre Enstitüsü Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek; Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini artırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla kurulmuş bir kamu vakfıdır. 

Yunus Emre Enstitüsü dört farklı yolla Türkçe öğrenmeye imkân sunmaktadır. Kültür Merkezlerinde Türkçe Öğretimi, Çevrim İçi Kurslarla Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretim Portalıyla Türkçe Öğretimi, Videolarla Türkçe Öğretimiyle bireylere fırsat eşitliği sağlamaktadır. Enstitü Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerini ölçmek üzere, Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde belirlenen yeterlik tanımları doğrultusunda bir Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) modeli geliştirmiş ve bu sınavı uluslararası ölçekte uygulamalarına başlamıştır.

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI 

Yurt dışındaki vatandaşlarımız, kardeş topluluklarımız ile Türkiye’de öğrenim gören uluslararası burslu öğrencilerimize yönelik çalışmaları koordine etme, bu alanlarda verilen hizmetleri ve yapılan faaliyetleri geliştirme görevini üstlenen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, hem Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin desteklenmesi hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve kardeş topluluklarla ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir misyona sahiptir.

Başkanlık, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına ana dilleri olan Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretecek eğiticileri yetiştirmek için Türkiye’deki bazı üniversitelerle iş birliği hâlinde Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programının açılmasını sağlamıştır. Programa kabul edilecek adaylardan, mezuniyetleri sonrasında yaşadıkları ülkelere dönerek bulundukları ülkelerdeki Türk çocuklarına ana dillerini öğretme konusunda roller üstlenmeleri beklenmektedir.