Türkçenin Öğretimi Çalıştayı

Artboard 1

Saygıdeğer Bilim İnsanları, Araştırmacılar ve Eğitimciler,

Adriyatik’ten Çin Seddi’ne, Sibirya’dan Hint Okyanusu’na kadar uzanan geniş bir coğrafyada konuşma dili, yazı dili, devlet dili ve eğitim dili olarak varlığını sürdüren Türkçe, dünyanın en yaygın ve en çok konuşulan dilleri arasında yer almaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi olarak dilimizin öğretim süreçlerini çeşitli boyutlarıyla değerlendirmek ve bu değerlendirme sonuçlarını paylaşmak amacıyla alan uzmanları, uygulayıcılar ve ilgili kurumlarla 26-29 Eylül 2022’de bu yılın Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da “Türkiye’de ve Dünyada Türkçenin Öğretimi: Uygulamalar, Gelişmeler, Öneriler Çalıştayı” düzenliyoruz.

Türkçenin öğretimine yönelik hem mevcut durumu belirlemeyi hem de bu konuda tespit edilen sorunlara çözüm önerileri üretmeyi amaçladığımız çalıştayımızda Türkçenin ana dili olarak öğretimi, yabancı dil olarak öğretimi, iki dillilere öğretimi ve Türk soylulara öğretimi konuları ele alınacaktır. Sözü edilen konularda temel meseleler ve çözüm önerileri tartışılacak, akabinde akademik bakış açısıyla kurumların politikalarına yön verecek stratejiler değerlendirilecektir.

Çalıştayımızda Türkçemiz adına kıymetli katkılar sunacak tüm katılımcılara şimdiden teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

Çalıştay Düzenleme Kurulu