Türkçenin Öğretimi Çalıştayı

Artboard 1

1

1

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, evrensel değerleri ve standartları göz önünde bulundurarak kalite, eşitlik, etkililik ilkeleri ile millî ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organı olarak görevlerini yerine getirir.


TÜRKÇE VE DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TDE-ARGEM) olarak kurulan birim, Türkçe ve dil eğitimi ile ilgili Bakanlık içindeki çalışmaları incelemek, koordine etmek ve bu çalışmalara rehberlik ve danışmanlık sağlayarak dil eğitim öğretimini kalite, eşitlik, etkililik ilkeleri ile millî ve toplumsal değerlere dayalı olarak geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Merkez bünyesinde Türkçenin ana dili olarak öğretimi, yabancı dil olarak öğretimi, iki dilli bireylere öğretimi ve Türk dillilere öğretimine yönelik çalışmalar ile İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerindeki faaliyetler yürütülmektedir.

    

YABANCI DİL EĞİTİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı dahilinde desteklenen ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TDE-ARGEM tarafından yürütülen, 2021-2024 yıllarını kapsayan Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi (YADEG) Projesi’nin amacı; Türkiye’deki yabancı dil eğitim kalitesinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde öğrenci, öğretmen, öğretim programı ve ölçme değerlendirme boyutlarını bilimsel veriler rehberliğinde geliştirmektir.

1

2

3

4